BERG

2017

“We moeten onze tijd niet verdoen met nutteloze redeneringen. Laten we iets doen zolang de gelegenheid zich voordoet. Het komt niet elke dag voor dat men ons nodig heeft. Niet dat men juist ons nodig heeft, ieder ander zou het net zo goed kunnen, waarschijnlijk beter. Het beroep dat men nu op ons doet is eigenlijk tot de hele mensheid gericht. Maar op deze plaats, op dit ogenblik, zijn wij de mensheid, of we willen of niet. Laten we ervan profiteren, voordat het te laat is. Laten we voor één keer het gespuis vertegenwoordigen waarbij we per ongeluk terecht gekomen zijn.”

Wachten op Godot van S. Beckett

In deze door tekst gedragen performance staren drie individuen vanop een berg voor zich uit. Ze bewegen nauwelijks. Ze staan stil. Eén strijkt zijn haren glad, en ander haalt iets uit zijn zak. Ze kijken alledrie naar beneden, naar het dal. Waar een dorp zich klaarmaakt voor een storm die gaat komen. Zandzakken worden voor de deuren gelegd, ramen worden dicht getimmerd, kinderen huilen, ouderen verbergen hun paniek.
Terwijl deze drie individuen zich boven op een bergtop buigen over de meest nutteloze redeneringen kijken ze toe hoe het dorp zich voorbereidt op een naderend gevaar. Zij staan stil en kijken toe. Ze laten het gebeuren.

Concept, spel & tekst

Thomas Claessens, Violet Breackman en Hendrik Kegels

Met dank aan

Veerle Eyckmans van DeRoovers

Uitvoeringen

2017 Toneelacademie Maastricht

2017 Monty Kultuurfaktorij

2017 Shortwood Festival